НМЛ інформатичної, технологічної та STEM-освіти
 
ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА S.T.E.M. ОСВІТИ

Нормативно-правові документи

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ на 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 Перелік необхідної документації у кабінеті інформатики

 

І. Загальна нормативно-правова база

1. Конституція України (Переглянути)
2. Закон України "Про освіту" (Переглянути)
3. Національна доктрина розвитку освіти (Переглянути)
4. Державна програма "Вчитель" (Переглянути)
5. Конвенція про права дитини (Переглянути)
6. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України (Переглянути)
7. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України (Завантажити)
8. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу (Переглянути)

ІІ. Документація кабінету

1. Про затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти

2. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів - від 20. 07. 2004 року № 601 (Переглянути)

3. Положення про кабінет інформатики від 20. 05. 2004 року № 407 (Переглянути)
4. Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики від 21. 06. 2010 року № 614 (Переглянути)
5. Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах від 02. 12. 2004 року № 903 (Переглянути)
6. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики - № 111-1927 (Завантажити)
7. Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти від 16. 03. 2004 року № 81 (Переглянути)
8. Про внесення змін до Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти від 06. 11. 2007 року № 252 (Переглянути)
9. Паспорт кабінету інформатики 
10. Графік роботи кабінету
11.   Річний план роботи
12. План перспективного розвитку кабінету
13. Інвентарна книга
14. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги

1. ДСанПіН 5.5.6.009-98 влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки
2. Санітарний паспорт кабінету інформатики 
3. ДСанПІН 3.3.2.007-98 роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин
4. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
5. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

ІV. Техніка безпеки та охорона праці

1. Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
4. Правила пожежної безпеки для закладів
5. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті
6. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98
7. Посадова інструкція вчителя інформатики 
8. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового iнструктажiв учнiв з технiки безпеки життєдіяльності
9. Інструкції
9.1. Інструкцiя з охорони працi № 1 пiд час роботи на ЕОМ 
9.2. Інструкцiя з охорони працi № 2 пiд час роботи в кабiнетi інформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання
9.3. Інструкція з техніки безпеки для учнів, які навчаються в кабінеті інформатики та обчислювальної техніки під час роботи з дисплеями ЕОМ 
9.4. Інструкцiя з пожежної безпеки в кабiнетi інформатики 
9.5. Інструкцiя з технiки безпеки пiд час проведення практичних (лабораторних) робiт на уроках інформатики
9.6. Інструкція з охорони праці для вчителів інформатики
9.7. Інструкція з електробезпеки
9.8. Інструкція Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом
10. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету

1. Державний стандарт

2. Міністерство освіти і науки України надало списки рекомендованих навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників (Лист МОН від 22.07.2020 № 1/9-394):

3. Навчальна програма вибірково-обовязкового предмету для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту)

4. Методичні рекомендації щодо облаштування кабінету інформатики.

3. Календарне планування

3. Поурочні плани-конспекти
4. Роздатковий матеріал
5. Інструкції до практичних робіт
6. Реферати учнів
8. Критерії оцінювання навчальних досягнень з предмету